บริษัท ทรงธรรมเครน (ประเทศไทย) จำกัด รูปผลงานปี 61